Over ons

Stichting Tevoorschijn heeft als doel om mensen hun talenten te laten ontdekken, ze met elkaar te verbinden en ze mee te laten doen met culturele evenementen.

Stichting Tevoorschijn wil talent laten groeien, mensen met elkaar verbinden en cultuur toegankelijk maken voor iedereen.

Visie

Wij willen mensen concreet helpen tevoorschijn te komen zodat zij  zich samen met anderen in gaan zetten voor een mooie en sociale samenleving, waarin het culturele aanbod als uittingsvorm en verbindende factor een belangrijke plaats heeft.

Wij willen dit doen door: 

 1. Het inspireren en uitdagen tot een persoonlijk ontwikkelproces waarin zij ontdekken wie zij zijn, waarom ze hier zijn, waar ze goed in zijn en wat het doel is van hun leven.
 2. Het inspireren en uitdagen tot samenwerking: we helpen hen om na het persoonlijk proces in contact te komen met anderen die dezelfde doelstelling hebben. Daarin stimuleren wij hen in samenwerking, maar ook in samen genieten en ontspannen. We laten hen de meerwaarde ontdekken van samen iets betekenen voor een ander en dat je door elkaar te helpen verder komt.
 3. Het inspireren en uitdagen tot een actieve (en culturele) deelname aan de samenleving.

Voor ons houdt dat het volgende in:

 • Actief meebouwen aan een mooie en sociale samenleving;
 • Actief meedenken in hoe we een positieve leef- en ontwikkelomgeving kunnen realiseren voor iedereen;
 • Actief bevorderen van het culturele aanbod. Kunst is in onze ogen bedoeld als samenbindende factor en uittingsvorm van de gevoelens die leven in de samenleving. Vanuit deze optiek vinden we het belangrijk dat kunst ook breed toegankelijk is en aangeboden wordt.

Missie

Wij willen een positieve leef- en ontwikkelomgeving zijn waarin mensen elkaar zien staan, vanuit respect naar elkaar luisteren, elkaar helpen om tot volle potentie te komen en elkaar stimuleren om hetzelfde te doen bij anderen.

Deze positieve leef- en ontwikkelomgeving kenmerkt zich door waarden als:

 • Gericht zijn op de ander, verbinding en samenwerking staan centraal;
 • Ruimte bieden voor zowel persoonlijke ontwikkeling als talentontwikkeling;
 • Kwetsbaar durven en mogen zijn;
 • Leven vanuit mogelijkheden voortkomend uit zowel een positief zelfbeeld als wereldbeeld;
 • Ruimte bieden voor kunst en cultuur.

Wij verzetten ons daarmee tegen: eenzaamheid, isolatie, onrecht (ongelijke kansen), discriminatie, armoede, een negatief zelfbeeld/wereldbeeld, individualisme en passiviteit.