Theaterproject De Hoven

Doelstelling en doelgroep

Het theaterproject is een z.g. Community art project en werkt vanuit de volgende doelstelling:

  1. Buurtbewoners van de Hoven leren elkaar kennen en werken samen (sociale cohesie)
  2. Bezoekers en medewerkers van de voorstelling kennen de historie van de Hoven
  3. Interesse in cultuur van bewoners in de Hoven wordt versterkt en verdiept (cultuurparticipatie)

Doelgroep
Alle buurtbewoners in de Hoven, kinderen vanaf basisschool leeftijd, ouderen zolang zij daar nog toe in staat zijn. Bezoekers uit de stad Zutphen en omgeving.

Bereik
– 75 deelnemers (spelers, muzikanten, koorleden, vrijwilligers)
– 250 bezoekers

Zie ook https://www.facebook.com/theaterprojectdehoven

Theaterproductie 1: “Waar ben je”

Deze start editie was een sprong in het diepe, maar is met veel warmte en vreugde ontvangen in de Hoven. We hebben 5 voorstellingen georganiseerd, waarin het publiek een wandeling maakte door de hele buurt. Vanaf de IJsselstroom, langs en door huizen, op straat, de speeltuin en we eindigden bij Museum Boer Kip. Er hadden zich 182 bezoekers van te voren aangemeld. Per voorstelling liepen daarnaast ongeveer 10 bezoekers mee die zich niet hadden aangemeld.

Naast de organisatorische taken van PR, fondsaanvraag, vergunning aanvraag, veiligheidsmaatregelen, décor, kostuums, locaties, etc. hebben we een creatief traject doorlopen met de spelers. We hebben met elkaar kennis gemaakt en onze verhalen over onszelf en de buurt gedeeld. Sommige spelers wonen hun hele leven al in de Hoven, sommige woonden er nog maar 2 maanden. Spelers met verwarring en pijn door nare ervaringen in de buurt, spelers met frisse, optimistische ogen, we waren een gevarieerd gezelschap. Met één gezamenlijke liefde: theater maken. Onderweg ontmoetten we meer buurtbewoners en konden we aanhaken bij de activiteiten die de Historische vereniging organiseerde: verhalen van vroeger uit de Hoven. Daar hebben we veel ouderen gesproken die ons prachtige dingen vertelden. Het script ontstond door die verhalen, met als rode draad de moeder die haar dochter kwijt was op de dag van haar verhuizing. Doordat ze daarna veel verschillende buurtbewoners ontmoette, konden we veel oude en nieuwe verhalen gebruiken. De tekst in het script is deels door de spelers aangeleverd in improvisatie sessies en deels geschreven door regisseur en regie assistent. Dit proces werd begeleid en voorzien van feedback door twee dramaturgen en twee andere theatermakers. Zo hebben we tot het laatst toe elementen bijgesteld en verbeterd. De rollen konden we schrijven op de acteurs, zodat dit een natuurlijk geheel werd. Ook mochten de acteurs zelf hun voorkeur aangeven. De repetities vonden plaats in het buurthuis de Mulderskamp, bij dansschool Anarudha en later zoveel mogelijk op de buiten locaties.De 15 spelers en 25 vrijwilligers kwamen bijna allemaal uit de Hoven. In het voortraject en tijdens de voorstellingen was er een ontspannen sfeer en zijn er veel kennismakingen ontstaan. We hebben het project afgesloten met een maaltijd bij de IJsselstroom met alle spelers, medewerkers en betrokken organisaties. Ook nu nog zijn er blijvende contacten. Twee derde van de bezoekers kwam uit de Hoven.

In het script hebben wij diverse historische verhalen verwerkt (zie script) en terug gehoord van veel mensen dat zij nieuwe dingen geleerd hebben over de Hoven en anders naar hun buurt zijn gaan kijken. Ook hebben wij historische plekken gebruikt in de voorstellingen, zoals bijv. de IJsselstroom, het huis van de familie Broekhuijssen en Boer Kip. In het programma boekje dat alle bezoekers kregen stonden allerlei leuke weetjes over de plekken, oude gedichten en liedjes en onderweg hebben gastheren en gastvrouw ook nog dingen verteld over het verleden.

Bekijk hier de hele voorstelling: https://www.youtube.com/watch?v=UY8BzngpLgg

Theaterproductie 2: “Tiggeljong”

De tweede editie van Theaterproject de Hoven met de theaterproductie Tiggeljong is zeer goed verlopen. Vooral de onderlinge sfeer sprong er voor ons uit. Het samenwerken in dit theaterproject heeft mensen bij elkaar gebracht en dat is mooi om mee te maken.

Het publiek was onder de indruk en de vier voorstellingen waren uitverkocht. In totaal bezochten er bijna 300 personen de voorstellingen. Jan Bos de schrijver van het boek Tiggeljong complimenteerde de regisseur voor de goede weergave van zijn boek en ook zijn dochter reageerde enthousiast. Dit is een groot compliment. Ook voormalige arbeiders in de steenhoven fabriek vonden het een mooi en herkenbaar theaterstuk.

Vanuit de media kreeg dit project niet alleen aandacht van lokale bladen als “de Zutphense Koerier” en “Contact Zutphen- Warnsveld” maar ook “Dagblad van het Noorden”, “Noorderkrant” en de “Groningerkrant” besteden er aandacht aan. We merken dat de lokale geschiedenis voor veel mensen belangrijk is en dat het aandacht verdient.

De hele productie is tot stand gekomen door bewoners van en rondom de Hoven onder leiding van theatermaker Inès Kok.

Bekijk hier de hele voorstelling: https://www.youtube.com/watch?v=CD3-su5CJHE&t=3s

Theaterproductie 3 “Vergezicht”

Wij hebben vijf locatievoorstellingen gerealiseerd (1 op vrijdag, 3 op zaterdag), 3 dansworkshops, 5 koorrepetities, 1 décorworkshop en een eindfeest voor alle betrokkenen. De voorstellingen van 1,5 uur vonden plaats in de Tichelbeekse waard. Gedurende een prachtige natuurwandeling kon men op diverse plaatsen genieten van de 14 scènes waarin de volgende thema’s waren verwerkt: Eenzaamheid, plaats van ouderen in de samenleving, de lokale geschiedenis, klimaat en duurzaam omgaan met de aarde.

Er hebben 27 buurtbewoners meegespeeld als acteurs bij de voorstelling. Vanuit deze groep is de voorstelling tot stand gekomen d.m.v. brainstorm via Zoom, improvisatie via Zoom en daarna met repetities in kleine groepjes (vanwege de maatregelen). Daarnaast was er een project koor met 20 mensen (waarvan tweederde boven de 50 jaar) een dansgroep met 5 extra jongeren en 2 muzikanten en een zangeres. In het kernteam hebben 6 mensen meegewerkt, daarmee hebben we hele proces maandelijks vergaderd en later nog frequenter. Het kostuumteam bestond uit 3 mensen (onder begeleiding van 2 mensen uit het kernteam) en deze is ook maandelijks bij elkaar gekomen. Er was een groep van 20 extra vrijwilligers die vooraf en tijdens de voorstellingen allerlei hand- en spandiensten gedaan heeft. Dit zijn in totaal 83 mensen die elkaar voor het eerst of opnieuw hebben ontmoet in de leeftijd van 5 tot 75 jaar. Mensen die altijd in de Hoven gewoond hebben of ernaar toe zijn verhuisd, met verschillende achtergronden, inkomens, uit verschillende culturen. Er zijn nieuwe vriendschappen ontstaan, mensen zoeken elkaar nog steeds op.

De hele productie is tot stand gekomen door bewoners van en rondom de Hoven onder leiding van theatermaker Inès Kok.

Bekijk hier de hele voorstelling: https://www.youtube.com/watch?v=tz2FFXqW-hg&t=3s