Theaterproject Overboord

Wat heeft onze kerk anno 2019 nodig om actueel, uitnodigend en levensvatbaar te zijn?
Hoe kunnen we als kerk actief deelnemen in het sociaal maatschappelijke domein?

Deze vragen vormen de basis voor theaterproject ‘De kogel door de kerk’.
Een eerlijke voorstelling over de prachtige en pijnlijke dingen die we tegenkomen in het kerk zijn.
De kerk die zoveel rijkdom in haar heeft, waarvan we willen uitdelen. De kerk van alle eeuwen waar we zo van houden en die we willen behouden. Volgens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zullen 2500 tot 5000 kerken de komende jaren hun functie verliezen. Dat laten we niet gebeuren! Met deze voorstelling willen we mensen bemoedigen en aansporen hun eigen plek in te nemen. In de kerk én buiten de kerk, of eigenlijk: die scheiding weg te nemen. En dat zal een grote impact hebben op zowel de mensen in de kerk, als het bestaansrecht van de kerk. Theater kan confronteren en onze zienswijze veranderen door dingen opnieuw of van een andere kant te belichten. Juist daarom is het zo’n krachtige kunstvorm die al eeuwenlang ingezet wordt. In dit project willen we niet eenzijdig mensen een boodschap meegeven, maar juist de dialoog op gang brengen over kerk zijn in de 21e eeuw binnen de eigen kerkelijke gemeente.